วันที่ 6-9 กันยายน พ.ศ.2565 บัณฑิตและประชาชนทั่วไปเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส.ปชต.กศน.ตำบลดอนมนต์และเลขานุการ ศส.ปชต.อาจารย์ปิยะ ขจีฟ้า และ นายพีรพงษ์ ไขแสงจันทร์ ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลประชาชนโดยส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ความต้องการของประชาชนต้องการผู้นำแบบไหน การมีส่วนร่วมทางการเมือง มี ศส.ปชต.เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยลงพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลดอนมนต์ พร้อมสรุปผลการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลร่วมกัน

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ใน วันที่ 5 ก.ย. 2565 ณ กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาวิธีการทำแหนมหมูและการทำหน่อไม้อบแห้ง และรับสินค้าที่บ้านป้าบุษบา เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายตามร้านค้าและตามชุมชน

นอกจากนี้ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้ไปออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าในงาน “U2T for BCG BRU FAIR”  ผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ” ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน U2T for BCG BRU FAIR สมาชิกทุกตำบลในโครงการ U2T เข้าร่วมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนกว่า 152 ตำบล เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและพัฒนาต่อยอดสินค้าต่อไป