ข้าพเจ้านางสาวจินตนา  สกุลดี ประเภทประชาชนปฏิบัติงานประจำ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG and Regional development)

            

ในเดือนกันยายน 2565 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์ BCG ในการผลิตสินค้าและบริการ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

              

ชาวบ้านในท้องถิ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้มีการทดลองทำกล้วยฉาบหลากหลายรสชาติคือ รสช็อคโกแล็ต ไวท์ช็อค และคาราเมด้วยกล้วยหอมเบา กล้วยหอมเบาจะเหมาะกับการทำกล้วยฉาบมาก รสชาติอร่อยและกรอบพร้อมบรรจุภัณฑ์ติดโลโก้ขึ้นมาใหม่ให้มีความทันสมัยและสวยงามพร้อมจำหน่าย

               

             

ชาวบ้านห้วยหินช่วยกันทดลองทำกล้วยฉาบรสชาติต่างๆเช่น รสช็อคโกแล็ต ไวท์ช็อค และคาราเมด้วยกล้วยหอมเบา

             

               

               

พร้อมบรรจุภัณฑ์ติดโลโก้ขึ้นมาใหม่ให้มีความทันสมัยและสวยงามพร้อมจำหน่าย

                      

จำหน่ายสินค้ากล้วยฉาบที่มหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์ BCG ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์