ข้าพเจ้านายพนาไพร   สกุลดี ประเภทประชาชนปฏิบัติงานประจำ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG and Regional development)

ในเดือนกันยายน 2565 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์ BCG ในการผลิตสินค้าและบริการ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชาวบ้านในท้องถิ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้มีการทดลองทำกล้วยฉาบหลากหลายรสชาติคือ รสช็อคโกแล็ต ไวท์ช็อค และคาราเมด้วยกล้วยหอมเบา กล้วยหอมเบาจะเหมาะกับการทำกล้วยฉาบมาก รสชาติอร่อยและกรอบพร้อมบรรจุภัณฑ์ติดโลโก้ขึ้นมาใหม่ให้มีความทันสมัยและสวยงามพร้อมจำหน่าย

        

           

         

         

ชาวบ้านร่วมมือช่วยกันทำกล้วยฉาบรสชาติต่างๆ เช่น   ช็อคโกแล็ต ไวท์ช็อค และคาราเม

                      

             

ชาวบ้านช่วยกันแพ็คสินค้าพร้อมจำหน่ายจ้า

                      

จำหน่ายสินค้าที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์ BCG ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์