โครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCGตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในตำบลดอนมนต์ในเดือนกันยายน ได้แก่ การลงพื้นที่พัฒนาแหนมคอลลาเจนและหน่อไม้อบแห้งเพื่อออกสู่ตลอดและมีกิจกรรม ect week

โดยให้ผู้ปฎิบัติงานร่วมกับ ศส.ปชตร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเรื่องของบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.การสร้างเขรือค่ายในชุมชน วิถีประชาธิปไตรในชีวิตประจำวัน ลักษณะของผู้นำที่ดีการมีช่วนร่วมของชุมชนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมสรุปข้อมูลกับ ศล.ปชต

อบรม SHOPEE MARKETPLACE สำหรับโครงการ U2T for BCG เรียนรู้เคสความสำเร็จเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายออกสู่ตลาดออนไลน์ได้Shopee เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัวในปี 2015 เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับภูมิภาค ด้วยการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ปลอดภัยและรวดเร็ว ผ่านการชำระเงินและการส่งมอบที่แข็งแกร่งแก่ลูกค้าของเรา เราเชื่อว่าการช้อปปิ้งออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเพลิดเพลิน นี่คือวิสัยทัศน์ของ Shopee ที่ปรารถนาจะส่งมอบให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์มในทุกๆวัน

นอกจากนี้ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร – มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผู็ปฎิบัติงานได้บอกบูทเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบลตั้งแต่วันที่15-18ตุลาคม 2565โดยมีตำบลที่เข้าร่วมมากกว่า100ตำบลและมีผู้คนสนใจการซื้อสินค้าเป็นจำรวนมาก