ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายในตำบลสะแก

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

 

ธนาภา อังกุระศรี

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าตำบลสะแก หลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเสร็จแล้วตลอดระยะเวลาเกือบสามเดือน ในพื้นที่ตำบลสะแกมีผักตบชวาเยอะเป็นจำนวนมาก และผักตบชวายังเป็นปัญหาของระบบนิเวศอีกด้วย จึงมีการกำจัดผักตบชวาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่า และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจากบ้านโนนมะงา หมู่ที่ 2 ชาวบ้านได้ทำรองเท้าจากผักตบชวาอยู่แล้ว จึงได้มีการจัดอบรมการผลิตสินค้าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทางเลือก เพิ่มอาชีพ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลสะแก มีกระเป๋าจากผักตบชวา แจกันดอกไม้จากผักตบชวา มีวิทยากรสอนแนะนำเทคนิคและวิธีการทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาสวยงาม ตามความต้องการของประชาชนคนทั่วไปตามท้องตลาด มีกระเป๋าหลากหลายแบบ เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจกระเป๋าจากผักตบชวา มีตัวเลือกที่เยอะขึ้น ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า และทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น แจกันจากผักตบชวาก็มีหลากหลายแบบ เพื่อที่จะได้มีตัวเลือกให้ลูกค้าว่าแจกันตัวไหนเหมาะกับดอกไม้ที่ลูกค้าเลือกเพื่อความสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ เมื่อมีสินค้าแล้วเราจะขายสินค้าให้ใคร ทั้งนี้ตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาการตลาดออนไลน์เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก การขยายตลาดออนไลน์เป็นการจำหน่ายสินค้าอีก 1 ช่องทางที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนแรกในการทำการตลาดทางออนไลน์ว่าต้องทำยังไงให้สินค้าของเราเป็นที่สนใจ สินค้าตัวไหนเป็นที่ต้องการ สินค้าของเราจะขายให้ใคร เพศไหน วัยไหน เราต้องความเข้าใจในสินค้าของตัวเองก่อนด้วย ก่อนที่เราจะนำสินค้าวางขายในตลาดออนไลน์