ย่างเข้าเดือน 10 สิ่งที่ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้สำหรับชุมชนตำบลหนองใหญ่ก็คือ ประเพณีแซนโฎนตา หรือเบนทม หรือที่คนไทยเรียกว่า “วันสารทเขมร”
ประเพณีแซนโฎนตา คือวันรวมญาติที่แสดงถึงความรัก ความเคารพที่มีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ไปแล้วของชุมชน เชื้อสายเขมร จัดว่าเป็นประเพณี ที่โดดเด่นที่สุดในชุมชนตำบลหนองใหญ่ที่มีการสืบทอด ประเพณี มาช้านานหลายร้อยปีมาแล้ว ซึ่ง ชุมชน มีความเชื่อว่าการแสดงความรักความเคารพต่อบรรพบุรุษ จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ทำมาหากินรุ่งเรือง ในวันนี้ลูกหลานที่อยู่ห่างไกล ต่างก็มารวมกัน ทำพิธีเซ่นไหว้ ที่บ้านปู่ย่าตายาย ซึ่งเป็น ผู้สืบทอดบรรพบุรุษ “โฎนตา” มาจากคำว่า “จะโฎน” ซึ่งแปลว่าโคตรง้าวเพราะฉะนั้นแซนโฎนตา ก็คือการเซ่นไหว้บรรพบุรุษนั่นเอง และชุมชน ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาอย่างช้านาน ตรงกับวันแรม 14 ค่ำเดือน 10 และวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี โดยวันแรม 14 ค่ำเดือน 10 จะเป็นวันรวมญาติ ไปบังสุกุลอัฐิที่วัด ในวันนี้ในช่วงเช้าถึงบ่ายประมาณ 3 โมง จะมีชาวบ้านรวมญาติ ไปต่อคิวพระ เพื่อสวดบังสุกุล อัฐิของบรรพบุรุษที่วัดกันอย่างหนาแน่น จนถึงประมาณ 15:00 น ก็จะกลับบ้านเพื่อเตรียมหาอาหารเพื่อเซ่นไหว้ ในช่วงเย็น สำหรับคนที่ทำไม่ทันในวันนี้ ก็จะยกยอดไปทำร่วมกันในวันตักบาตรของวัน แรม 15 ค่ำเดือน 10 เป็นอันเสร็จพิธีการ ประเพณีวันโฎนตา เบนทม หรือวันสารทเขมรที่พวกรอคอยเพื่อจะใด้พบญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลร่วมกันรำลึกถึง บรรพบุรุษที่เรารักอย่างมีความสุขพร้อมเพรียงกันในทุกๆปี