ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงาน u2t ประเภทบัณฑิต ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
การปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ดำเนินการในโครงการ U2T for BCG เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการ ดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ชุมชน โดยมีนางจีรา เจริญรัมย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

วันที่ 12 กันยายน 2565 ทางทีมงานร่วมกับประชนบ้านสก๊วน หมู่ที่ 10 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นำสินค้ากระเป๋าถักจากเชือกกล้วยไปนำเสนอที่ อบต.ตำบเมืองไผ่ และทางนายกตำบลเมืองไผ่ ได้ประสานงานไปที่อำกระสังไปยังพัฒนาชุมชนเพื่อขอขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นสินค้าโอท็อบประจำตำบล ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของชาวบ้านสก๊วน

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทางทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง SAIYAI และ KAMFLAK ไปออกบูทเพื่อจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ผลตอบรับของกระเป๋าค่อนข้างดี และได้รับความสนใจจากหลายกลุ่ม หลายช่วงวัย