การจัดบูธขายสินค้าประจำตำบล สะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ ปะลุวันรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท ประชาชน
รับผิดชอบการดําเนินงานในเขตพื้นที่ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หลายต่อหลายครั้งเพื่อลงมือพับนกกระเรียนจากผ้าไหม เพื่อทำพวกกุญแจ และ นำหอมกับกระเทียมมาทำพวกมาลัย และด้วย และในวันที่ 5 – 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้ลงพื้นที่ในเรื่องของการสัมภาษณ์ประชาธิปไตยในชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร เเละได้อบรมการศึกษาหลักวิธีการทำหอมกับกระเทียมมาทำเป็นพวกมาลัย หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เเละได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ในเขตพื้นที่ตำบลสะแกโพรง เเละได้ติดต่อสอบถามผู้ประสานประจำตำบลร่วมกับชุมชนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 15 – 18 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าได้ออกบูธจำหน่ายสินค้าของตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางตำบลเมืองไผ่มีผลิตภัณฑ์มาวางจะหน่ายคือ พวกกุญแจรูปนกที่พับจากผ้าไหมและหอมกับกระเทียมที่ทำเป็นพวงมาลัยเพื่อนำเสนอสินค้าของตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง และเพราะการออกบูธแสดงสินค้ายังให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด ผู้ประกอบการหลายรายจึงไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าหรือทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มตลาดและทุนใหม่กลับให้ความสนใจไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆ