AG10-2 บทความประจำเดือนกันยายน 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ตำบลบ้านเป้า

สวัสดีค่ะ  ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ ตาลไธสง ประเภท ประชาชน

AG10-2  ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG10-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

การย้อมสีธรรมชาติ

มี 4 สี ดังนี้

สีเหลือง  จาก  ดาวเรือง ใบมะม่วง ขมิ้น เพกา

สีเขียว  จากใบขี้เหล็ก  ใบดอกแก้ว ใบสาบเสือ ใบหูกวาง

สีดำ จาก มะเกลือ กระบก

สีน้ำตาล จาก กาบมะพร้าว มะขามป้อม  ใบขี้เหล็ก

ขั้นตอนการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

 1. นำเส้นด้ายที่จะย้อมมาต้มในน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกเพื่อไล่ไขมันใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นนำขึ้นมาผึ่งให้เย็นแล้วนำไปซักในน้ำสะอาด
 2. นำเปลือกไม้/ใบไม้ที่เตรียมไว้มาต้มจนเดือดใช้เวลาประมาณ 45 นาที แล้วกรองแยกกากออก
 3. นำน้ำสีที่กรองแล้วมาต้มในหม้อใส่เกลือ สารส้ม หรือปูน คนจนละลายแล้วนำฝ้ายที่ไล่ไขมันไว้แล้วลงมาต้มต่อ ประมาณ 45 นาที
 4. นำฝ้ายที่ย้อมแล้วออกให้สะเด็ดน้ำ ทิ้งไว้จนเย็น แล้วนำไปซักจนสะอาด
 5. นำฝ้ายที่ซักสะอาดดีแล้วไปตากจนแห้งส่วนฝ้ายที่ใช้เป็นเส้นยืนนำไปแช่ในแป้ง เปียกก่อนนำออกไปตากเพื่อให้เส้นด้ายมี  ความเหนียวไม่ขาดง่าย

การทอผ้าฝ้าย

การทอผ้าฝ้าย

ขั้นตอนการทอผ้า

 1. นำเส้นด้ายที่ย้อมแล้วมากรอใส่หลอด
 2. นำไปโว้นกับหลักเพื่อให้ได้จำนวนเส้นด้ายและความยาวตามที่ต้องการ
 3. เส้นด้ายที่โว้นแล้วนำไปม้วนเข้าลูม
 4. นำเส้นด้ายมาร้อยตะกอ(เขา) และฟันหวี(ฟืม) จนครบตามจำนวนเส้นด้ายที่กำหนดไว้
 5. จากนั้นนำด้ายพุ่งที่เตรียมไว้ไปกรอใส่หลอดเล็กสำหรับใส่กระสวยเพื่อใช้ทอ
 6. เริ่มทอผ้าได้ตามลายที่กำหนดไว้

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มด้วยความสามัคคีเพื่อแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก
  U2T ตำบลบ้านเป้า
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่ดีต่อคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน
 3. วิธีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบของคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน