ภายในเดือนกันยายน ทีมผู้ปฏิบัติงาน AG10-2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่อาจารย์ประจำตำบลได้มอบหมาย ดังนี้

 

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ

ให้กับกลุ่มทอผ้าฝ้าย ตำบลบ้านเป้า

วัตถุดิบจากสีธรรมชาติที่หาได้จากพืชพรรณที่พบในท้องถิ่น”

ได้แก่

 • ดาวเรือง  ส่วนที่ใช้ : ดอก  สีที่ได้: สีเหลือง
 • มะเกลือ   ส่วนที่ใช้ : ผล     สีที่ได้: สีดำ สีเทา
 • คูน           ส่วนที่ใช้ : ผล     สีที่ได้: สีน้ำตาลทองเหลือง
 • สาบเสือ  ส่วนที่ใช้ : ใบ      สีที่ได้: สีเขียวขี้ม้า
 • สบู่แดง (สบู่เลือด) ส่วนที่ใช้ : ใบ    สีที่ได้: สีเขียว สีเขียวออกเหลือง
 • ฝาง         ส่วนที่ใช้ : แก่น ฝัก  สีที่ได้: แก่นฝางให้สีส้มแดง ฝักของฝางให้สีน้ำตาลออกกะปิ แต่ให้สีไม่ดีนัก ถ้าต้องการสีแดงต้องใช้ปริมาณมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ขั้นตอนการย้อมเส้นใยฝ้าย”
 • นำเส้นด้ายที่จะย้อมมาต้มในน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกเพื่อไล่ไขมันใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นนำขึ้นมาผึ่งให้เย็นแล้วนำไปซักในน้ำสะอาด
 • นำเปลือกไม้/ใบไม้ที่เตรียมไว้มาต้มจนเดือดใช้เวลาประมาณ 45 นาที แล้วกรองแยกกากออก
 • นำน้ำสีที่กรองแล้วมาต้มในหม้อใส่เกลือ สารส้ม หรือปูน คนจนละลายแล้วนำฝ้ายที่ไล่ไขมันไว้แล้วลงมาต้มต่อ ประมาณ 45 นาที
 • นำฝ้ายที่ย้อมแล้วออกให้สะเด็ดน้ำ ทิ้งไว้จนเย็น แล้วนำไปซักจนสะอาด
 • นำฝ้ายที่ซักสะอาดดีแล้วไปตากจนแห้งส่วนฝ้ายที่ใช้เป็นเส้นยืนนำไปแช่ในแป้ง เปียกก่อนนำออกไปตากเพื่อให้เส้นด้ายมี  ความเหนียวไม่ขาดง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ขั้นตอนการทอผ้า”
 • นำเส้นด้ายที่ย้อมแล้วมากรอใส่หลอด
 • นำไปโว้นกับหลักเพื่อให้ได้จำนวนเส้นด้ายและความยาวตามที่ต้องการ
 • เส้นด้ายที่โว้นแล้วนำไปม้วนเข้าลูม
 • นำเส้นด้ายมาร้อยตะกอ(เขา) และฟันหวี(ฟืม) จนครบตามจำนวนเส้นด้ายที่กำหนดไว้
 • จากนั้นนำด้ายพุ่งที่เตรียมไว้ไปกรอใส่หลอดเล็กสำหรับใส่กระสวยเพื่อใช้ทอ
 • เริ่มทอผ้าได้ตามลายที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมการแปรรูปแป้งขนมตาลสำเร็จรูป

 

“กระบวนการพัฒนาแป้งขนมตาลสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”

การทำแห้งแบบโฟมแมท (Foam-mat Drying) เป็นกระบวนการที่ทำให้อาหารเหลว หรืออาหารที่มีลักษณะข้นเกิดเป็นโฟมที่มีความคงตัว จากนั้นนําไปเกลี่ยบนถาด แล้วนําไปทําแห้งด้วยลมร้อนอากาศขนาดเล็กที่กระจายทั่วไป จะไปเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการเคลื่อนที่และการระเหยของน้ำ ส่งผลให้สามารถทำแห้งในระยะเวลาสั้น สิ่งสำคัญของกระบวนการนี้คือ ความคงตัวของโฟมตลอดระยะในระหว่างกระบวนการทำแห้ง  จึงจำเป็นต้องใช้สารช่วยให้เกิดโฟม ซึ่งนิยมใช้คือ สาร Methocel และสารที่ช่วยในการรักษากลิ่นและความคงตัวของสี คือ สาร Maltodextin

บรรจุภัณฑ์แป้งขนมตาลสำเร็จรูป

 

ทั้งนี้การปฏิบัติงานภายในเดือนกันยายนทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลบ้านเป้า ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับ ศส.ปชต. และ กศน. ตำบลบ้านเป้าในอีกด้วย