สวัสดีค่ะ นางสาวแสงเทียน หม้อไธสง ประเภทประชาชน (AG08-2  )  ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์    โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานตำบลบ้านดู่  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการชม ชิม ช้อป แชร์ ในงาน  U2T for  BCG  BRU  FAIR มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์  มีทั้งหมด 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for  BCG  ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565  ที่บริเวณหน้าอาคาร 12  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เวลา 09.00 – 18.00 น. เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถมาเลือกซื้อและชมผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนได้ ในงานจะมีบูทสินค้าแต่ละตำบลแตกต่างกันไป ซึ่งตำบลบ้านดู่จะมี 2 สินค้าที่นำมาเข้าร่วม ซึ่งสินค้าทั้งสองอย่างมีอยู่ในพื้นที่แต่ไม่มีการนำมาทำให้มีมูลค่ามากขึ้น ดังนั้นจากการสำรวจในพื้นที่ตำบลบ้านดู่พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีการทำการเกษตรโดยจะมีการทำสวนมะพร้าว ผู้ปฎิบัติงานจึงนำมะพร้าวน้ำหอมนำมาแปรรูปเป็นผงมะพร้าวน้ำหอมกึ่งสำเร็จรูป โดยผงมะพร้าวสามารถนำมาชงดื่มได้ หรือจะนำไปทำเป็นส่วนผสมในการทำเค้ก ทำเบเกอรี่ เป็นต้น จะขายในราคาซองละ 129 บาท  และตำบลบ้านดู่ยังมีอีก 1 สินค้า คือ เนคไทผ้าไหม โดยในพื้นที่ชาวบ้านมีการทอผ้าไหม ผ้าไหมจะมีเศษผ้าไหมที่ไม่สามารถใช้งานได้ จึงนำเศษผ้าไหมมาทำเป็นเนคไทผ้าไหม โดยจะขายในราคากล่องละ  450 บาท เพื่อต่อยอดการตลาดและการขาย สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน ซึ่งได้นำมาวางโชว์และวางจำหน่ายที่งาน ชม ชิม ช้อป แชร์   ส่วนสินค้าของตำบลอื่นๆในงานก็จะมีสินค้าต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตำบล เช่น กระติ๊บข้าว ผงสมุนไพร กล้วยฉาบ ตะกร้า เป็นต้น