รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

      ข้าพเจ้านางสาววนิดา เชาวนกุล ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลแสลงพัน รหัส HS11-1 ประเภทบัณฑิตจบใหม่

1.ประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรตำบลแสลงพันและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในครั้งถัดไปและชี้แจงการทำงานในรอบที่ผ่านมาโดยสรุปการประชุมดังนี้

1.การจัดทำส่งบทความประจำเดือน และแผนงาน C 03 C 04 C 05

2.การทำเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ ได้มีการติดตามอัพเดตข้อมูลหลังจากนำไปทดลองใช้ เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ กะปุกใหญ่มีกลิ่นหอมมากเหมาะกับสถานที่ผู้คนมากมายเพื่อให้มีกลิ่นหอมสร้างบรรยากาศที่ดีแก่สถานที่ผู้คนมากมาย ตลับเล็กยังมีกลิ่นที่อ่อนๆ เหมาะสำหรับห้องน้ำ ห้องนอน ถึงอย่างไรนั้น ก็เหมาะสำหรับตกแต่งและสร้างบรรยากาศผ่อนคลายภายในบ้านก็ว่าได้

2.ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

       วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลแสลงพัน ดำเนินการในโครงการ U2T for BCG ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ ศูนย์ ศส.ปชต.บ้านบุขี้เหล็ก และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสลงพัน ได้ทำการเก็บข้อมูลกับผู้ที่ให้ความร่วมมือ นางบังอร ชแปเปอร์ ซึ่งมีประเด็นการเก็บข้อมูลโดยหลักๆ เช่น  บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน ความสอดคล้องวิถีประชาธิปไตยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

3.ประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรตำบลแสลงพันและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการนัดหมายเพื่อลงพื้นที่จัดสถานที่และจัดกิจกรรมอบรมเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพร่วมกับชาวบ้านในชุมชนซึ่งเราได้เชิญวิทยากร คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิชร บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด มาบรรยายจัดกิจกรรมร่วมกันกับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน และได้มีการปรึกษาหารือออกแบบผลิตภัณฑ์ตลับการบรรจุเทียนหอมจัดจำหน่ายสินค้าออกบูธ

การติดสติ๊กเกอร์โลโก้สินค้า

4.ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน จัดกิจกรรมอบรมทำการเทียนหอมเพื่อสุขภาพ ณ ศาลาประชารัฐ บ้านแสลงพันหมู่ที่ 7 ซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน และเราได้เชิญท่านวิทยากร คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช มาร่วมบรรยายซึ่งทั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือและสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าชิ้นนี้เป็นอย่างมาก

วิธีการทำเทียนหอม

1.ในกรณีที่ใช้ พาราฟิน  ขี้ผึ้ง ให้ผสมพาราฟิน และแว๊กซ์ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ถ้าชั่งเป็นน้ำหนักให้ใช้ สัดส่วนพาราฟิน 100 กรัม ต่อแว๊กซ์  30 กรัม) ต้มในหม้อต้ม 2 ชั้น จนหลอมละลายเข้ากัน

2.ในกรณีที่ใช้ “ไขถั่วเหลือง” ให้นำไขถั่วเหลืองมาใส่ถ้วยแก้วที่ทนความร้อน ในหม้อที่ต้มน้ำร้อนไว้แล้ว จากนั้นต้มไขถั่วเหลืองให้ละลาย ด้วยอุณหภูมิประมาณ 76-80° C คนไขถั่วเหลืองให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นยกลงมาตั้งพักให้อุ่น

3.การผสมสี ให้ผสมสีย้อมเทียนให้ละลายเสียก่อน จึงเทไปผสมในหม้อ เพื่อให้ได้สีที่เรียบเนียนเสมอกัน ส่วนใครที่ใช้สีเทียน ให้ละลายสีเทียนนั้นก่อนจะผสมลงไปในเทียนใหม่

4.หากต้องการผสมน้ำมันหอมระเหย ให้หยดน้ำมันหอมระเหยลงไป 4-5 หยดหรือตามปริมาณที่แนะนำข้างขวด จากนั้นคนให้เข้ากัน

5.เทเทียนที่ยังร้อนอยู่ ประมาณ 92 องศา ลงในพิมพ์ หรือภาชนะใส่เทียนอื่นๆ ที่มีไส้เทียนรอไว้

หาตะเกียบหรือแผ่นไม้เจาะรูวางทับเพื่อไม้ไห้ไส้เทียนล้ม

6.ทิ้งให้เย็น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย (ไขถั่วเหลืองจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

 

5. อบรมออนไลน์

เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code

6.จัดจำหน่ายสินค้า

จัดบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของตำบลแสลงพัน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การขายสินค้าผ้าไหมลายเถาแสลงพันและเทียนหอม

วีดีโอประจำเดือน