รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิทด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T BCG)

ประจำเดือนกันยายน 2565

หลักสูตร: HS11-1 การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมฐานราก “ผ้าไหมลายเถาแสลงพันและเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ”

ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำเดือน กันยายน 2565

ข้าพเจ้า นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่
รับผิดชอบการดําเนินงานในเขตพื้นที่ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  1. กิจกรรมประชุม Online และ Onsite

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านGoogle Meet สรุปวาระการประชุมวันที่ 18 สิงหาคม 2565

1) บทความแบบรายงานผลปฏิบัติงานส่งภายในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565

2)ชี้แจ้งการจัดอบรมระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. *ให้ตรวจสอบตารางเวลาของวิทยากรจัดอบรม

3)อัพเดตการทำเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพที่ทดลองผลิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สรุปคือ เทียนขี้ผึ้งหอมขนาดใหญ่มีกลิ่นแรงมากเกินไป ตลับเล็กมีกลิ่นอ่อนๆ พอดี แต่ปริมาณของเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพพอดีกับตลับทำให้น้ำตาเทียนไม่ไหลออกจากและไฟดับเร็ว

4)อัพเดทการผลิตลายผ้าไหม อยู่ในขั้นตอนการทำลายผ้า ลายเถาแสลงพัน

5)โลโก้ผลิตภัณฑ์สินค้ามีการเพิ่มลวดลาย ของ U2T

6)งบประมาณในการจัดทำเอกสารเรื่องชาวบ้านที่อบรมในกิจกรรม การผลิตเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2565

7)ซองผ้าป่าและให้ชาวบ้านเซ็นเอกสาร ก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565

1.วันที่ 7กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ ณ ศาลาประชารัฐ บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

-จัดสถานที่เตรียมอุปกรณ์ ติดป้าย

2.จัดกิจกรรมออกบูธงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14-18 กันยายน 2565

-จัดจำหน่ายสินค้าออกบูธ

-การจัดตารางเวรเฝ้าบูธ,ตกแต่งสถานที่

3.การจัดเก็บข้อมูลจาก กกต. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

4.ลงพื้นที่ประสานงานกับ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจำตำบลแสลงพันที่ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลแสลงพัน ที่บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพูดคุยเรื่องเอกสารของโครงการการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ(U2T & ECT Week) โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้คือ ให้ U2T ได้ทำงานร่วมกับ ศส.ปชต.ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2Tและประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ

1.สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับกรรมการศูนย์

2.สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ U2T

3.เรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนภารกิจเสริมสร้างพลเมือง

4.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล การดำเนินการร่วมกัน

 

วันที่ 5 กันยายน 2565 ได้เข้าพบกรรมการศูนย์ ที่ทำการ ศส.ปชต.(กศน.ตำบล) เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

กิจกรรมลงพื้นที่

วันที่ 7 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม การผลิตเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ ณ.ศาลาอเนกประสงค์บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 9.00น.- 12.00น.

1.กิจกรรมการผลิตเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ อบรมโดยวิทยากร ชื่อครูภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช เจ้าของผลิตภัณฑ์ “เธอแอง” จาก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนในตำบลที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวจำนวน 40 คน โดยวิทยากรได้มีการสอนสาธิตการผลิตเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ประเภทของเทียนชนิดต่างๆ อุปกรณ์ในการผลิต จนกระทั้งแหล่งที่จัดจำหน่าย โดยกระบวนการผลิตเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุภาพ มีรายละเอียดดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองทำเทียนขี้ผึ้งหอม

1.Soy Wax (ไขถั่วเหลือง) ซึ่งคุณสมบัติของไขถั่วเหลืองหรือ Soy Wax คือ จุดได้นานให้ความหอมได้ดีกว่า / เป็นมิตรกับธรรมชาติ / น้ำเทียนความร้อนน้อย / เผาไหม้สะอาด ไม่เป็นเขม่าดำ

2.ฐานไส้เทียน หรือถ้าหาไม่ได้ให้ใช้เป็นเชือกฝ้ายจุมเทียน

3.แหวนสกรูสำหรับยึดไส้เทียน หรือจะเลือกซื้อไส้เทียนสำเร็จก็ได้

4.น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆ เช่นกลิ่น Lavender Coconut Chanel หรือกลิ่นอื่นๆ ที่ต้องการ

5.ภาชนะบรรจุเทียน เช่น กระปุกแก้ว ถ้วยแก้ว หรือจะเลือกใช้เป็น “แม่พิมพ์เทียน” ก็ได้

6.หม้อต้มเทียน (หม้อ 2 ชั้น) หรือหม้อโลหะ กับถ้วยแก้วทนไฟ

7.อุปกรณ์ตวง ทัพพีหรือช้อนตัก กรรไกร ตะเกียบ

8.อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเพื่อใช้ในการวัดอุณหภูมิเทียนที่ต้มเสร็จให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ

วิธีการทำเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ

1.แบ่งไขถั่วเหลือง 300 กรัม ต้มในหม้อต้มจนหลอมละลาย เปิดไฟกลางค่อยๆคนไขถั่วเหลืองให้เพื่อไม่ให้เทียนไหม้ จากนั้นยกลงมาตั้งพักให้อุ่นโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิให้เหลืออุณหภูมิที่ 50 – 60 องศาเซลเซียส

2.นำไส้เทียนที่เตรียมไว้ จุ่มเทียนเพื่อให้ฐานของไส้เทียนติดกับภาชนะที่ใส่เทียน

2.นำกลิ่นต่างๆที่ต้องการหยอดลงในหม้อต้มเทียนที่อุ่นจนได้อุณหภูมิที่ต้องการ จำนวน 30 หยด (ขึ้นอยู่กับกลิ่นและโรงงานผลิต สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนหยดที่ใส่ได้) จากนั้นคนให้เทียนกับกลิ่นเข้าด้วยกัน

3.เทเทียนที่ยังอุ่นอยู่ลงในพิมพ์ หรือภาชนะใส่เทียนอื่นๆ ที่มีไส้เทียนรอไว้ หาตะเกียบหรือแผ่นไม้เจาะรูวางทับเพื่อไม้ไห้ไส้เทียนล้มทิ้งให้เย็น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย (ไขถั่วเหลืองจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

 

3.วันที่ 7 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ณ.บ้านแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านบังอร ชแปร์เบอร เป็นผู้ให้ความรู้ในการทำงานของคณะกรรมการ ศส. ปชต.ของตำบลแสลงพัน โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการของ ศส.ปชต.ซึ่งทางชุมชนได้มีการประชาคมกันอยู่ตลอด เช่นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  โดยสรุปคือ ทางตำบลแสลงพันได้มีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยตลอด ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมืออย่างมาก สังเกตได้จากการออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

4.ตั้งบูธจัดจำหน่าย งานซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565

โดยสโลแกนของชุมชน “เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ จากรากฐานวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนที่แท้จริง ภายใต้แนวคิด

Refresh Reboots Relax ภายใต้ความมินินอล เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย  มี 3 กลิ่น กลิ่น Channel  กลิ่นละมุน ออกแนวเท่ห์ ฟีลห้องพักโรงแรม

กลิ่นมะพร้าว หอมกลิ่นมะพร้าว ฟีลเดินในร้านขนมไทย

และกลิ่นลาเวนเดอร์ คลายเครียด ผ่อนคลาย หอมละมุน

 

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อไป
การนำเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพและผ้าไหมลายเถาแสลงพัน ขายใน Shopee ในร้านที่ชื่อว่า 1000Made36 และ Facebook Page 1000Made36 และ Platform ทาง Socia Media อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างยอดขายและประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์