รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิทด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T BCG)
ประจำเดือน กันยายน 2565

หลักสูตร: HS11-1 การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมฐานราก “ผ้าไหมลายเถาแสลงพันและเทียนขี้ผึ้งเพื่อสุขภาพ” ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้า นางสาวเกศริน สุดไชย ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท ประชาชน
รับผิดชอบการดําเนินงานในเขตพื้นที่ หมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฏิบัติงาน
ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยสรุปวาระการประชุมดังนี้
1. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเทียนขี้ผึ้งหอม ณ ศาลาประชารัฐ บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
– จัดสถานที่เตรียมอุปกรณ์ เตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
2. จัดกิจกรรมออกบูธงานพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน พ.ศ. 2565
– จัดจำหน่ายสินค้าออกบูธ
– การจัดตารางเวรประจำบูธ, ตกแต่งสถานที่
3. การจัดเก็บข้อมูลจากกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารส่งภายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดอบรมการทำเทียนขี้ผึ้งหอม เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด ได้ให้ความรู้ต่างๆ ในการทำเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพพร้อมกับเทคนิคการทำเทียนขี้ผึ้งหอมจำหน่ายสู่ท้องตลาดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และข้าพเจ้ายังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไปในอนาคตได้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทียนหอม
ประเภทของเทียนหอม มีทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้
1. เทียนแบบแท่ง (Taper Candle)
2. เทียนก้อนกลม (Pillar Candle)
3. เทียนในถ้วย (Glass Candle,Container Candle,Jar Candle)
4. เทียนเจล (Gel Candle)
5. เทียนทีไลท์ (Tealight Candle)
6. เทียนลอยน้ำ (Floating Candle)
ซึ่งประเภทเทียนหอมที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดอบรมคือ ประเภทเทียนในถ้วย ซึ่งเป็นเทียนยอดนิยม เพราะด้วยขนาดที่สามารถใช้งานให้หมดได้ในเวลาที่ไม่นานจนเกินไป มีภาชนะรองรับน้ำตาเทียนในตัว เคลื่อนย้ายง่าย จุดได้สะดวกในทุกมุม เทียนชนิดนี้ก็จะอยู่ในกระปุกที่ทำจากแก้ว เซรามิค หรือ อลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้ บางชิ้นก็มาพร้อมฝาปิด ที่ช่วยให้เก็บเข้าที่ได้โดยไม่ต้องเจอฝุ่น และ แสง ที่เป็นต้นเหตุให้เทียนหอม มีประสิทธิภาพที่ลดลง และยังสามารถเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อผ่อนคลายในรูปแบบสปาอโรม่าตามหลักการ Refresh Relax Reboot (3R) อีกทั้งสามารถใช้สำหรับการตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลอีกด้วย โดยมีขั้นตอนและวิธีการทำดังนี้
ขั้นตอนการทำเทียนขี้ผึ้งหอม
1. ในกรณีที่ใช้ พาราฟิน ขี้ผึ้ง ให้ผสมพาราฟิน และแว๊กซ์ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ถ้าชั่งเป็นน้ำหนักให้ใช้ สัดส่วนพาราฟิน 100 กรัม ต่อแว๊กซ์ 30 กรัม) ต้มในหม้อต้ม 2 ชั้น จนหลอมละลายเข้ากัน
2. หยดน้ำมันหอมระเหยลงไป 4-5 หยด หรือตามปริมาณที่แนะนำข้างขวด จากนั้นคนให้เข้ากัน (อุณภูมิของเทียนอยู่ 50 – 70 องศาเซลเซียส )
3. ค่อยๆ เทไขขี้ผึ้งที่ต้มเรียบร้อยแล้วลงไปในภาชนะบรรจุเทียนที่เตรียมไว้ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง รอจนกว่าไขขี้ผึ้งจะแข็งตัว
4. เมื่อแข็งตัวเรียบร้อยแล้ว นำกรรไกรมาตัดปลายเชือกที่ผูกไว้กับแท่งไม้ โดยให้ความยาวเชือกอยู่ต่ำกว่าปากภาชนะบรรจุเทียน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ในวันที่ 5 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้ลงพื้นที่ในเรื่องของการสัมภาษณ์ประชาธิปไตยในชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร เเละได้อบรมการศึกษาหลักสูตร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เเละได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลแสลงพัน เเละได้ติดต่อสอบถามผู้ประสานประจำตำบลร่วมกับชุมชนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการดำเนินการขับเคลื่อน ดำเนินกิจกรรม ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้มากขึ้น

 

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใจ้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code

ในวันที่ 15 – 18 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าได้ออกบูธจำหน่ายสินค้าของตำบลแสลงพัน โดยทางชุมชนมีผลิตภัณฑ์เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพมาวางจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่น Channel กลิ่นมะพร้าว และกลิ่นลาเวนเดอร์ จำหน่ายราคาชิ้นละ 69 บาท ขนาด 100 กรัม สามารถจุดเพื่อให้กลิ่นหอมได้นาน 3-4 ชั่วโมง หากใช้กับเครื่องอุ่นเทียนจะสามารถใช้ได้นานถึง 8 ชั่วโมง