ชื่อบทความเรื่องกลิ่นของมูลปุ๋ยจิ้งหรีดในขั้นตอนการผลิตและการนำไปใช้งาน

จากบทความของเดือนที่แล้วเป็นบทความที่เขียนพูดถึงขั้นตอนและวิธีการทำปุ๋ยอัดเม็ดโดยการใช้สูตรกากน้ำตาลมาผสม แต่การเขียนบทความครั้งนี้จะเป็นการเขียนถึงการใช้ตัวทดลองที่เป็นสูตรน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาด และในเดือนนี้การเขียนบทความจะพูดถึงเรื่องกลิ่นของมูลปุ๋ยจิ้งหรีดในขั้นตอนการผลิตและการนำไปใช้งานที่ได้มีการนำไปตากแห้งให้แห้ง โดยการตากแห้งจะใช้เวลาในการตากให้แห้งประมาณ 3-4 วัน ถึงจะนำมูลปุ๋ยที่ตากแห้งนั้นมาทำการทดลองและนำมูลปุ๋ยจากจิ้งหรีดไปตรวจสอบหาแร่ธาตุต่างๆ

การเริ่มการทดลองในขั้นตอนผลิตและการนำไปใช้งาน

การทดลองนำเอามูลปุ๋ยจากจิ้งหรีดที่ทำการอัดเป็นเม็ดแล้วมาทำการทดลองโดยการทดลองนี้จะมีอยู่ 2 ตัวการทดลอง คือ

  1. การทดลองโดยใช้ต้นไม้ไม้ประดับเข้าไปปลูกในห้องนอนหรือภายในบ้านเรือน โดยจะใช้เวลาในการทดลองคือประมาณ 1 อาทิตย์หรือ 7 วัน โดยการทดลองในกระถางเล็กครั้งนี้ได้ทำการทดลองหยอดมูลปุ๋ยจิ้งหรีดไปประมาณ 3-4 เม็ด

การเริ่มการทดลอง

วันที่ 1 คือ การเปิดกระสอบมูลปุ๋ยจิ้งหรีดเพื่อจะนำเอามูลปุ๋ยจิ้งหรีดไปใส่ต้นไม้ไม้ประดับทำให้มีกลิ่นแต่เป็นกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นที่เหม็น จะเป็นกลิ่นของมูลปุ๋ยทั่วๆไป หลังจากนั้นทำการรดน้ำและรอดูการเปลี่ยนแปลงของมูลปุ๋ยจิ้งหรีดแบบอัดเม็ดและการเจริญเติบโตของต้นไม้ไม้ประดับ

 

วันที่ 2 ต้นไม้ไม้ประดับมีการเจริญเติบโตขึ้นแต่เม็ดมูลปุ๋ยจิ้งหรีดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการละลายของมูลปุ๋ย

 

วันที่ 3 มูลปุ๋ยจิ้งหรีดได้มีการเปลี่ยนแปลงคือมีการขึ้นราเพราะสาเหตุเกิดจากการปลูกภายในห้องหรือภายในบ้านเรือนทำให้ต้นไม้ไม้ประดับไม่เจอแสงแดดจึงเป็นที่มาของมูลปุ๋ยจิ้งหรีดที่อัดเม็ดแล้วเกิดการขึ้นรา โดยทางทีมและอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาว่าควรนำต้นไม้ไม้ประดับออกมาเจอแสงแดดบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อทำให้มูลปุ๋ยจิ้งหรีดไม่เกิดการขึ้นรานั่นเอง

 

วันที่ 4 นำกระถางต้นไม้ไม้ประดับออกมาเจอแดดเจอลม จากการสังเกตพบว่าต้นไม้ไม้ประดับมีการเจริญเติบโตขึ้นเร็วมาก และมูลปุ๋ยจิ้งหรีดที่มีการอัดเม็ดมีการละลายไปส่วนหนึ่งและไม่มีการเกิดของรา

 

วันที่ 5 วันที่ 6 และวันที่ 7 ต้นไม้ไม้ประดับยังมีการเจริญเติบโตและผลิตใบขึ้นมาใหม่ที่สวยงามและแข็งแรง แต่ในส่วนของมูลปุ๋ยจิ้งหรีดที่อัดเม็ดมีการละลายของมูลปุ๋ยจิ้งหรีดไปเรื่อย ๆ

 

  1. การทดลองโดยใช้ต้นไม้ไม้ประดับที่อยู่ตามข้างนอกบ้านเรือน ในส่วนของการทดลองนี้จะมีการหยอดมูลปุ๋ยจิ้งหรีดไปประมาณ 3-4 เม็ดเช่นเดียวกัน โดยการทดลองจะใช้เวลาในการทดลองคือ 1 อาทิตย์หรือ 7 วัน โดยจากการทดลองแล้ววันแรกคือวันที่เปิดถุงกระสอบของมูลปุ๋ยจิ้งหรีดจะมีกลิ่นที่จะเป็นเฉพาะของกลิ่นปุ๋ยทั่วๆไป จากการทดลองในครั้งนี้กับกระถางต้นไม้ไม้ประดับที่อยู่ตามข้างนอกบ้านเรือน โดยส่วนมากจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นและเรื่องของการเกิดรากับเม็ดของมูลปุ๋ยจิ้งหรีด เพราะมูลปุ๋ยจิ้งหรีดได้เจอแสงแดดเจอลมและเจอฝนตามสภาพอากาศทำให้ไม่มีการเกิดของเชื้อราที่เหมือนกับกระถางต้นไม้ไม้ประดับในห้องนอนหรือภายในบ้านเรือน