สวัสดีครับ กระผมนายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภทบัณฑิต เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG

การปฏิบัติงานเดือนกันยายน
ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในชุมชน

ภาพกิจกรรม ECT WEEK วันที่5-9 กันยายน 2565

การปฏิบัติงานเดือนกันยายนนี้ เป็นการผลิตน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องชนิดผงและน้ำพริกนรกปลาทูสูตรแม่ล้อมชนิดก้อน เพื่อนำไปวางจำหน่ายโดยจะออกบูธขายในวันซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565

ภาพออกบูธจำหน่ายสินค้าที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 15-18 กันยายน 2565

วีดีโอ