ข้าพเจ้านายจตุพร  โพธารินทร์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท ประชาชน ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T For BCG) MS21-2 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน อบรมการเปิดร้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์(U2T Online Marketplace) และลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCDเพิ่มเติมจนครบ500ข้อมูลตามที่โครงการกำหนด

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต) ระหว่างวันที่5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในเขตพื้นที่ตำบลละหารทราย และได้ทำแบบทดสอบผ่านทางออนไลน์ในหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมวางแผนและจัดทำสินค้าสมุนไพรไก่กรอบและน้ำพริกมะม่วงไก่กรอบเพื่อวางจำหน่ายในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการU2T for BCG

ข้าพเจ้าได้นำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงที่งานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการU2T for BCG และขายสินค้าผ่านทางshopee และเพจFacebook U2T for BCG ตำบลละหานทราย