ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ ผู้ปฏิบัติงานในตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคบัณฑิตตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG(U2T for BCG)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล tcd เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆจนครบ500 ข้อมูล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเช่นวิถีประชาธิปไตยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ตำบลละหานทราย ข้าพเจ้าได้ทำแบบทดสอบผ่านทางCIVIC Eduacation Applicatio ในหลักสูตรพลเมือง คุณภาพ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไก่กรอบและน้ำพริกมะม่วงไก่กรอบเพื่อวางจำหน่ายในงาน U2T for BCG BRU FAIR จัดขึ้นในวันที่ 15-18 กันยายนพ.ศ 2565 เนื่องด้วยเป็นวันซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดบูธให้มีการนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลมาวางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รู้จักผลิตภัณฑ์แต่ล่ะตำบลเพิ่มมากขึ้น

 

งาน U2T for BCG BRU FAIR

กิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG