สรุปโครงการ U2T


นางสาววิภาดา เจริญราช  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  MS05-1


รวบรวมข้อมูล TCD ทั้ง 10 ประเภทได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อสรุปในรูปเล่มรายงาน

                               

          และมีสถานที่ตามฮอยอารยธรรมและคอมมิวนิสต์ที่น่าสนใจ คืออนุสรณ์สถานวีรชนประชาชน – อีสานใต้ ถ้ำเป็ดทอง พระธาตุภูผาถ้ำฝาระมี และวัดปลื้มพัฒนา สาขาที่ 29 วัดหนองป่าพง