ข้าพเจ้า นายวรวัตร มณีจันทร์ ประเภทบัณฑิต ตำบลหนองบัว
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

การปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565

ผลิตภัณฑ์คุกกี้มันเบอร์รี่และผลิตภัณฑ์เย็นลี่มันเบอร์รี่ได้มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนสูตรในการทำให้มีผลและประสิทธิภาพเรื่องของรสชาติกลิ่นให้ดีขึ้นตามที่ประสงค์ของโครงการนี้และทำสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุพร้อมส่งจำหน่ายในการจัดจำหน่ายจะมีวันจัดจำหน่ายในวันที่ 25 ถึงวันที่ 18 กันยายนปีพุทธศักราช 2565 ที่มีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้มีการจัดซุ้มตบแต่งสถานที่เตรียมขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนนำเอามาเผยแพร่และจัดจำหน่ายให้กับผู้คนวันที่ 15 กันยายนเวลา13:00 น. โดยประมาณได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดซุ้มและจัดความเรียบร้อย มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดตกแต่งจำหน่ายจำพวกกระจัดแผ่นพับและทำป้ายไวนิวประจำตำบลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์และมีการเตรียมพร้อมในด้านการตบแต่งจากสถานที่จับโต๊ะจับผ้าให้สวยงาม

วันที่ 16 กันยายนปีพุทธศักราช 2565 ได้เริ่มมีการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนที่นำมาจัดเตรียมไว้เป็นแพคในวันแรกได้มีการเปิดบูธจัดจำหน่ายสินค้าสามประเภทดังนี้หนึ่งคุกกี้มันเบอร์รี่สองเจลลี่มันเบอร์รี่และสามข้าวเกรียบ มันเบอร์รี่ผลตอบรับในการจัดจำหน่ายพบว่ามีการทำยอดขายได้ดีพอสมควร ได้เสียงตอบรับจากลูกค้าหลายหลายท่านติชมว่าอร่อยมากและมีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และผู้ติดตามคณบดีท่านอาจารย์หลายหลายท่านได้เข้าชมนิทรรศการสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ว่าจะนำไปจัดจำหน่ายในอนาคตสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากน้อยเพียงใดในอนาคตและทั้งนี้ได้ให้ความรู้เสริมแก่ผู้จัดทำผลิตภัณฑ์และนำไปปรับใช้ กลับชุมชนให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างรายได้ให้ชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะวันที่ 17 กันยายนปีพุทธศักราช 2565 เป็นการจัดจำหน่ายในวันที่สามจัดบูธเวลา 9 โมงเช้าจนถึงเวลา 18:00 น. ลูกค้าก็เดินผ่านมาจับจ่าย ใช้สอยและลองชิมและซื้อนำกลับบ้านไปฝากพี่น้องเป็นอีกวันที่มียอดขายดีมากและได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าหลายหลายท่านวันที่ 18 กันยายนปีพุทธศักราช 2565 เป็นวันซ้อมใหญ่วันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ในวันนี้มีการจัดบูธตั้งแต่ 8 โมงเช้าและมีผู้คนมากมายที่มาแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตจบใหม่ได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อผลิตภัณฑ์คุกกี้มันเบอร์รี่แหละเย็นลี่มันเบอร์รี่ข้าวเกรียบมันเบอร์รี่ไปรับประทานระหว่างรอลูกหลาน แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ 18 วันสุดท้ายในการจัดบูธก็มีการสรุปยอดขายในวันที่ผ่านมาสรุปต้นทุนยอดขายและความพึงพอใจและนำไปปรับใช้ให้ให้ชุมชนได้มีการสร้างรายได้ในอนาคตมากยิ่งขึ้นหลังจากเสร็จกิจกรรมในวันนี้ก็มีการเก็บวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่จัดเก็บของอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการขายของในวันนี้ก็จัดเก็บทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยสวยงาม
สรุป การปฏิบัติงานครั้งแรกในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำเดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชน รวมไปถึงคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ช่วยแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี