ข้าพเจ้า นายอนันต์ อามาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า นายอนันต์ อามาตย์ และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลสะเดาได้ร่วมประชุมเพื่อพัฒนา ตราผลิตภัณและบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบซีเรียลเห็ดนางฟ้าทอดกรอบและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นธัญพืช 2 กษัตริย์

         

โลโก้นั้นมีประโยชน์มาก เพราะใช้แสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ และเป็นภาพที่คนทั่วไปมักจะจดจำเมื่อนึกถึงธุรกิจ ซึ่งโลโก้นั้นก็สามารถใช้เป็นภาพสะท้อนและสื่อความหมายของธุรกิจได้เช่นกัน ฉะนั้นถ้าสามารถออกแบบได้ดี ก็จะทำให้โลโก้นั้นเป็นที่จดจำของคนทั่วไปได้

       

วันที่ 5-9 เดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสะเดา เข้ากิจกรรมการขับเคลือนการสร้างพลเมืองคุณภาพ
โดยผลเมืองคุณภาพ (U2T& ECT) ร่วมกับคณะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

      

วันที่ 13 เดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลสะเดา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเตรียมพร้อม ก่อนนำสินค้าวางจำหน่าย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนกเกรียน 208 หมู่ 4 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

    

วันที่ 14-18 เดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน