ข้าพเจ้า นายอนุวัตร พ่วงนาค  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565

บทความประจำเดือน กันยายน 2565

1 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า นายอนุวัตร พ่วงนาค และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสะเดาได้ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาตราโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบซีเรียลเห็ดนางฟ้าทอดกรอบและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นธัญพืช 2 กษัตริย์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและดึงดูดกลุ่มลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น

5-9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า นายอนุวัตร พ่วงนาค และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสะเดา ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(คส.ปชต.) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจ”ECT WeeK ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2T และประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเดา และพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อน

 

13 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า นายอนุวัตร พ่วงนาค และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสะเดา ได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนกเกรียน ไร่ด้วยใจรัก ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงมือปฏิบัติเตรียมความพร้อมในการแพ็คของใส่ลงในบรรจุภัณฑ์พร้อมติดโลโก้สติ๊กเกอร์เพิ่มความสวยงาม ก่อนนำสินค้าไปจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า พร้อมยังเป็นผู้จัดทำสื่อวีดีโอ เพื่อไว้โปรโมทสินค้า เพิ่มช่องทางขายในตลาดออนไลน์ ให้ได้ยอดขายมากยิ่งขึ้น

 

14-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า นายอนุวัตร พ่วงนาค และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสะเดา ได้ลงพื้นที่ในจัดบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า คือ ข้าวเกรียบซีเรียลเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ และข้าวแต๋นธัญพืช 2 กษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยทางเราได้จัดจำหน่าย ข้าวเกรียบซีเรียลเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ ในราคาถุงละ 20 บาท และข้าวแต๋นธัญพืช 2 กษัตริย์ ในราคาถุงละ 25 บาท

วีดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565