คณะวิทยาการจัดการ, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย

MS16-2 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ECT WEEK และร่วมกิจกรรมงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG มรภ.บุรีรัมย์ ตำบลสะเดา ประจำเดือนกันยายน 2565

ผู้เขียนบทความ

ผู้เขียนบทความ

ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 1 เดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนา “ตราผลิตภัณฑ์ซีเรียลเห็ดนางฟ้าทอดกรอบและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นธัญพืช 2 กษัตริย์” เพราะในยุคปัจจุบันที่โลก Social มีอิทธิพลเหนือทุกอย่าง หลายๆ อย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับความทันสมัย รวมไปถึงธุรกิจออนไลน์และธุรกิจที่ผุดขึ้นอย่างมากมาย ความแตกต่างและความน่าสนใจของแต่ละธุรกิจนั้นอาจเกิดจากภาพลักษณ์ที่สื่อให้กลุ่มผู้บริโภคได้เห็นและตัดสินใจว่าควรเลือกซื้อหรือให้ความสนใจต่อแบรนด์มากแค่ไหน

“ตราสัญลักษณ์”หรือ โลโก้ นั้นสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านได้ เพราะผู้ซื้อส่วนหนึ่งบนโลกออนไลน์มักประเมินความไว้วางใจจากสิ่งที่ได้พบเห็น เช่นกันกับการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นสามารถแสดงออกผ่านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของเว็บไวต์ Banner Logo ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ เป้าหมาย จุดประสงค์ ดังนั้นแบรนด์ควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเรามากที่สุด และเคล็ดลับต่อไปนี้ก็จะช่วยให้ Logo ของเรามีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น

วันที่ 5-9 เดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานเข้ากิจกรรม“การขับเคลื่อนกิจกรรม ECT WEEK โครงการ U2T BCG เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ U2T  ภายใต้กิจกรรม ECT WEEK ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการ U2T BCG ) ระยะที่สอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

วันที่ 13 เดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาตำบลสะเดาลงพื้นที่ทำกิจกรรมเตรียมพร้อม ก่อนการวางจำหน่ายสินค้า วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนกเกรียน 208 หมู่ 4 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และนอกจากนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานยังเข้าไปพัฒนาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ยุคใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย มีการเปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างเพจ facebook , Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace)

วันที่ 14-18 เดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำตำบล ในงานมหกรรมจำนหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG 🛒  ภายในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. ⏰️ ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์🛍☕️🫒👜👒👛🧳🥞🥧🥤🍪

วีดีโอประจำเดือนกันยายน 2565

แชร์บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง