กลุ่มM21-2ตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนกันยายน2565ข้าพเจ้านางสาวณัฐนันท์ คงเหลี่ยม

รายงานการสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวันที่6กันยายน2565สถานที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่7กันยายน2565สถานมี่ทำการกำนันตำบลละหานทรายเวลา9.00น.วันที่8กันยายน2665สถานที่ศูนย์การเรียนรู้ทรัพย์ทรายทองเวลา9.00น.วันที่9กันยายน2565ณศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเวลา9.00น.

ได้ทำการประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานทั้งบัณฑิตและประชาชนลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(คศ ปชต)ระหว่างวันที่6-9ณศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยในเขตพื้นที่ต.ละหานทราย

12-13กันยายนลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทำผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายออกบูธ14-18กันยายน2565ณม.ราชภัฏบุรีรัมย์ใน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานครั้งนี้คือได้ความสามัคคีในหมู่คณะในการที่จะตัดสินใจโดยต้องฟังเสียงคนหมู่มากและให้ความสำคัญกับคนกลุ่มน้อยได้ความปรองดองได้รู้หลักของการเป็นประชาธิปไตย

ต้องขอขอบคุณทางคณาจารย์และทางคณะผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือจนเป็นผลทำให้งานเป็นที่น่าพอใจ