กระผม นายจิรวัฒน์ สมยา ประชาชน ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (MS18-2 ตำบลโคกขมิ้น)  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

          การปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 5-9 สิงหาคม 2565 จากการลงพื้นที่หมู่ 10 บ้านโคกบัว เพื่อสอบถามและหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับบุคลากรของศส. ปชต. ในตำบลโคกขมิ้น

การปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมที่ 2 วันที่ 14-18 กันยายน 2565″  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญ  ” ชม ชิม ช้อป แชร์”   ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ   จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน   เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

นายจิรวัฒน์ สมยา

ผู้ปฎิบัตงานในตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์