ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายนได้มีการประชุมออนไลน์กับอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลประจำตำบลสูงเนิน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานและสอบถามถึงปัญหาในการทำงานต่างๆเพื่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาทูแบบก้อนและน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องแบบผง  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการยกระดับทั้งผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากของสินค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด เพื่อเตรียมออกสู่ตลาดและนำมาวางจำหน่ายจัดบูทขายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและตีตลาด ทำให้น้ำพริกแม่ล้อมมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทางทีมงานได้สร้างตลาดออนไลน์และนำมาวางจำหน่าย ผ่านทางแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เป็นการเริ่มสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสูงเนิน

วันที่5-9 กันยายนเป็นสัปดาห์ ECT WEEK ข้าพดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน เข้าพบคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ณ ที่ทำการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนและสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนเรื่องประชาธิปไตย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง