ข้าพเจ้า นายกิตตินันท์ น้ำโสม
ประเภทประชาชน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร MS15-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนป่าชันที่ข้าพเจ้าและทีมงานนำมาพัฒนาต่อยอดนั้น ได้แก่ กะหรี่ปั๊บ โดยจากที่มีกระหรี่ปั๊บไส้ถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียว พัฒนาเพิ่ม กะหรี่ปั๊บไส้มัลเบอรี่ ขึ้นมา อีกทั้งปรับเปลี่ยนรูปทรงของขนม ส่วนขนมกล้วยเบรกแตก จากมีกล้วยเบรกแตกเพียงอย่างเดียว เพิ่ม มันม่วง/ มันเหลืองเบรกแตก เผือกเบรกแตก และถั่วธัญพืช ใส่ลงไปในถุงเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น ธัญพืชอบกรอบ จากการพัฒนานั้นเกิดปัญหาและต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสมบรูณ์แบบที่สุด

ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังทดลองทำนั้น มีดังนี้

1.กะหรี่ปั๊บ

1.1 ไส้มัลเบอรี่  ทดลองทำแล้วรสชาติหวานกลมกล่อม/อร่อย ซึ่งการทำไส้นั้น ต้องกวนไส้จนแห้งเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งจึงจะสามารถทำไส้กะหรี่ปั๊บได้ ไส้มัลเบอรี่ถือว่าผ่านได้ตามที่วางไว้

1.2 รูปทรงกะหรี่ปั๊บ ลองทำเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปหัวใจ รูปทรงกระบอก เป็นต้น ปรากฏว่า ใช้เวลาในการปั้นนานกว่ารูปทรงเดิม และเมื่อปั้นออกมาแล้วนำไปทอด ปรากฎว่ารูปทรงของขนมไม่เป็นไปตามที่ต้องการ รูปทรงขนมแบบเดิมจะดีกว่า

2.ธัญพืชอบกรอบ  จากที่ทดลองทำโดยในหนึ่งถุง จะใส่ กล้วยเบรกแตก มันเบรกแตก ฟักทองเบรกแตก เผือกเบรกแตก และถั่วธัญพืช ลงไปอยู่ในถุงเดียวกัน เมื่อลองแล้วปรากฏว่า ถั่วธัญพืชมีกลิ่นหืนและไม่เข้าพวก จึงจะตัด ถั่วธัญพืชออก ส่วนกล้วยเบรกแตก มันเบรกแตก ฟักทองเบรกแตก และเผือกเบรกแตก ถือว่าเข้ากันได้ดี

เมื่อทดลองทำและสรุปผลได้แล้ว จึงนำผลิตภัณฑ์ปรับปรุงแล้ว มาแพ๊คใส่บรรจุภัณฑ์มีโลโก้ติด และนำไปออกบูธขาย ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ผลตอบรับจากลูกค้าดี ในอนาคตอาจจะมีการปรับเพิ่มรสชาติต่างๆให้มากขึ้น

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ในตำบลป่าชัน ถือว่าตำบลป่าชันเป็นพื้นที่ที่ความอุดมสมบรณ์มากเเละลงพื้นที่พูดคุยเเลกเปลี่ยนความรู้กับ ประธานเเละสมาชิก ศส.ปชต. อีกทั้งให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเเก่คนในชุมชน

กิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ที่มีขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานตั้งใจทำและดำเนินการได้เสร็จสมบรณ์ตามที่วางแผนไว้ ขอบคุณโครงการดีๆนะครับ