สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวลดาวรรณ  จันทร์รุ่ง ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท ประชาชาชน หลักสูตร MS17-2 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ออกบูธจำหน่ายสินค้าตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานในเดือน กันยายน พ.ศ.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ประชุมออนไลน์ในหัวข้อเรื่องการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ECT WEEK

วันที่ 11-14 เป็นการจัดเตรียมสินค้าร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานตำบลสำโรงเพื่อเตรียมพร้อมออกบูธจำหน่ายสินค้า

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้จัดตั้งบูธขายสินค้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในโครงการ U2T for BCG fair ซึ่งทางมหาลัยได้เปิดโอกาสให้ตำบลทุกตำบลได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้