การปฎิบัติงานในเดือนกันยายน ทางทีมงานตำบลบ้านปรือ ได้มีการลงพื้นที่หาวัตถุดิบเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ติดสติกเกอร์ให้พร้อมและเพียงพอที่จะจัดบูธจำหน่ายในวันที่ 15-18 กันยายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2565 สัปดาห์ ECT WEEK ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ลงพื้นที่ ศูนย์กศน.ตำบลบ้านปรือ เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยศึกษารายละเอียด จากใบความรู้เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานในพื้นที่ชุมชนและมีการระดมความคิดร่วมกับชาวบ้านเรื่องประชาธิปไตย ลักษณะผู้นำที่ชาวบ้านต้องการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกในตำบลบ้านปรือ ได้นำสินค้ามะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งและสลิปปิ้งมาร์คนมขมิ้น มาวางจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 15.00 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าเวทีราชภัฏภิรมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา ประธานโครงการ U2T for BCG ของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ เยี่ยมชมบูธมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นมา