การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน  2565                                                                                                                                                                                                  เดือนกันยายน  2565  เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)ในสัปดาห์แรกการปฏิบัติงานได้ร่วมกับคณะทีมงานตำบลบ้านปรือ  ลงพื้นที่เก็บมะเฟืองในชุมชนเพื่อเตรียมนำไปผลิตสินค้ามะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง และเตรียมอุปกรณ์ในการทำครีมสลิปปิ้งมาร์คนมขมิ้นที่กลุ่มสตรีแปรรูปบ้านระกาใต้หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 6 กันยายน  2565  ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานร่วมกับกำนัน  ตำบลบ้านปรือ  เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  ตำบลบ้านปรือ  เพื่อเก็บข้อมูลทำรายงานสัปดาห์ ECT WEEK  ในวันที่  6 – 9 กันยายน  2565  และได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมร่วมกับคณะทำงานเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ECT วันที่  15 – 18 กันยายน  2565 ได้ร่วมกับคณะทำงานเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เพื่อเตรียมพื้นที่จัดบูธแสดงสินค้าชุมชนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน เวลา 15.00 น.  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  นำโดยรองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโทปะมา  ประธานโครงการ U2T for BCG ของ อว. ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการได้ลงมาตรวจเยี่ยมชมบูธมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาต่อยฝอดขึ้นมาจากชุมชน  ตำบลบ้านปรือ