• ข้าพเจ้านายภควัต ศิริสวัสดิ์เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ตำแหน่งภาคประชาชนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายนเข้าไปเก็บมะเฟืองตามหมู่บ้านต่างๆของตำบลบ้านปรือแล้วนำไปผลิตเป็นมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งกับสลิงปลิงมาร์คนมขมิ้นที่บ้านระกาใต้ตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์แล้วบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์นำไปขายที่มหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์ในวันที่ 15 ถึงวันที่ 18ผลการขาย 3 วันที่ผ่านมาถือว่าดีครับ