ในการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ดิฉันและสมาชิกได้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจและรายได้สู่ชุมชน จากการลงพื้นที่พัฒนาสินค้าในชุมชนทำให้ทีมงานตำบลบ้านปรือ ได้สินค้ามา 2 ชนิดคือ มะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง และสลิปปิ้งมาร์คนมขมิ้น โดยกระบวนการบรรจุภัณฑ์ดังนี้

  • 1.ชั่งน้ำหนักเพื่อให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ
  • 2.คลุกพริกเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ
  • 3.บรรจุลงภาชนะ
  • 4.บรรจุผลิตภัณฑ์และติดสติกเกอร์

สมาชิกในตำบลบ้านปรือได้สร้างตลาดออนไลน์และนำมาวางจำหน่าย ผ่านทาง Shopee และ Facebook ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ให้เป็นที่รู้จักสินค้าและดึงดูดประชาชนให้มากขึ้น เป็นการเริ่มสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลบ้านปรือ  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  • วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ดิฉันและสมาชิกในตำบลบ้านปรือ ได้นำสินค้ามะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง และสลิปปิ้งมาร์คนมขมิ้นมาวางจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เวลา 09.00-18.00  น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าเวทีราชภัฏภิรมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา ประธานโครงการ U2T for BCG ของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ เยี่ยมชมบูธมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาขึ้น