สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะ ประเภทบัณฑิต เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

 

ก่อนการลงพื้นที่ดิฉันและทีมงานได้ประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาและวางแผนกันในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่าย และอาจารย์ได้ชี้แจงรายละเอียดในการทำงานในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ประชุมออนไลน์

 

การปฏิบัติงานเดือนกันยายนนี้ เป็นการผลิตน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องชนิดผงและน้ำพริกนรกปลาทูสูตรแม่ล้อมชนิดก้อน เพื่อนำไปวางจำหน่ายโดยจะออกบูธขายในวันซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 และดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรม ECT WEEK ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565

 

ภาพออกบูธจำหน่ายสินค้าที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 15-18 กันยายน 2565

 

ภาพกิจกรรม ECT WEEK วันที่5-9 กันยายน 2565

 

ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมร้านค้าออนไลน์ shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T online marketplace)ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 และเปิดร้านค้าออนไลน์ shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T online marketplace) ดังภาพ

 

ภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องและน้ำพริกนรกปลาทูสูตรแม่ล้อม