สวัสดีครับ ผมนายศราวุธ  คำสอน ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

การปฏิบัติงานเดือนกันยายนนี้ เป็นการผลิตน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องชนิดผงและน้ำพริกนรกปลาทูสูตรแม่ล้อมชนิดก้อน เพื่อนำไปวางจำหน่ายโดยจะออกบูธขายในวันซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 และได้เข้าร่วมกิจกรรม ECT WEEK ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ดังภาพ

 

เข้าร่วมอบรมร้านค้าออนไลน์ shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T online marketplace)ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

และเปิดร้านค้าออนไลน์ shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T online marketplace) ดังภาพ

 

ภาพการผลิตสินค้าน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องชนิดผง และน้ำพริกนรกปลาทูชนิดก้อน