ข้าพเจ้า นายวชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนั้น ทีมงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการย้อมไหมย้อมกกตามขั้นตอนที่ ชาวบ้านพาทำ และก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ ของตำบลไทยเจริญเป็นระยะ และระหว่างนั้นที่บ้าน ของชาวบ้านมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแชมพู สบู่เหลว โดยมีการนำเอารังไหมมาเป็นส่วนประกอบด้วย เราก็ได้มีส่วนร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย และกิจกรรมต่อมาที่พวกเราทำคือการไปที่พบปะกับครู กศน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตย และในวันที่14-18เราก็ได้มีสารจัดแสดงสินค้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์