ข้าพเจ้า : นางสาวจันทิมา ปัญญาใส

ประเภทสัญญาจ้าง : ประชาชน

สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ในตำบลร่วมประชุมเพื่อแบ่งงาน โดยให้ทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อเข้าพบครู กศน. ประจำตำบลเพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม ECT Week และได้ประชุมวางแผนหารือเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล และทำรายงานส่ง

หลังจากเสร็จสินกิจกรรม ECT ทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำตำบล ได้ร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดแสดงบูทสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สินค้าที่จัดแสดงก็จะมี คุกกี้มัลเบอรี่ ข้าวเกรียบมัลเบอรี่ และวุ้นมัลเบอรี่ โดยสินค้าที่นำมาแสดงเป็นสินค้าที่ทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำการลงพื้นที่และลงมือทำร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จนได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายช่องทาง ทั้งในตลาดชุมชน รวมไปถึงออกบูท U2T FOR BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 ซึ่งเป็นการเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเพจ Face book U2T ตำบลหนองบัว อีกด้วย