ข้าพเจ้า : นายธนกิจ การเจริญ

ประเภทสัญญาจ้าง : บัณฑิตจบใหม่

สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมยในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ ทางอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในตำบลได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และ แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ภายในตำบล เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ECT Week เเละทางผู้ปฏิบัติงานได้เข้าพบ อาจารย์ กศน. ประจำตำบล เพื่อทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในครั้งนี้

ต่อมาทางผู้ปฎิบัติงานได้มีการลงพื้นที่ภายในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลจากชาวบ้านในตำบล ในกิจกรรม ECT Week และได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวจัดทำรายงาน และส่งต่อให้อาจารย์ ประจำศูนย์ กศน.

หลังจากนั้น อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อวางแผนการจัดแสดงบูธสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สินค้าที่จัดแสดงประกอบไปด้วย คุกกี้มัลเบอร์รี่ ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ และวุ้นมัลเบอร์รี่ ซึ่งสินค้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำมาแสดงนั้นเป็นสินค้าที่ทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำการลงพื้นที่และลงมือทำร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จนได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายช่องทาง ทั้งในตลาดชุมชน รวมไปถึงออกบูท U2T FOR BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 ซึ่งเป็นการเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเพจ Face book U2T ตำบลหนองบัว อีกด้วย