โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

ชื่อบทความ :การผลักดันสินค้าบานาน่าสติ๊กและคุกกี้กล้วยตากสู่งานตลาดเเฟร์ของชุมชน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บูรีรัมย์  ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

หลักสูตร : MS09-1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวอาทิตยา อุตมูล ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่

อาจารย์ประจำโครงการ : หัวหน้าโครงการ  อาจารย์จงกล ศิริประภา

อาจารย์ประจำโครงการ ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา

อาจารย์ประจำโครงการ อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  มีดังนี้

1.การประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนเเละเเนะนำแนวทางการพัฒนาคุกกี้กล้วยตาก

ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กับอาจารย์และสมาชิกทุกคน เพื่อพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันวางเเผนพัฒนาสูตรของคุกกี้กล้วยตาก และบานาน่าสติ๊กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เเละพร้อมจำหน่ายในงานตลาดเเฟร์

 

2.การอบรมเกี่ยวกับการทำคุกกี้กล้วยตาก

มีการนัดรวมของกลุ่มสมาชิกเพื่อมาอบรมเเละปฏิบัติลงมือทำคุกกี้กล้วยตากตามสูตรที่ได้มีการวางเเผนเเละพัฒนาแล้ว พร้อมคิดค้นเเพคเกจที่เหมาะสม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3. การอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย

ณ.ศูนย์ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกU2T ตำบลสวายจีกได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าอบรมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลสวายจีก ว่าด้วยเรื่องวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวิถีระบอบประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไรและมีข้อดีอย่างไร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.จัดเตรียมการจำหน่ายสินค้าตลาดเเฟร์

มีการจัดทำกล้วยหนึบบานาน่าสติ๊กและคุกกี้กล้วยตาก ให้มีออเดอร์พร้อมในการจำหน่าย และได้มีการวางเเผนและเเบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมาย พร้อมนับจำนวนสินค้าที่ทำได้พร้อมคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบต่างๆ และบันทึกเป็นกิจลักษณะเพื่อง่ายต่อการเก็บบันทึกข้อมูล

5.จัดจำหน่ายสินค้าตลาดแฟร์

จัดตั้งบูทในการจัดจำหน่ายสินค้าบานาน่าสติ๊กและคุกกี้กล้วยตากสินค้าชุมชนของ ตำบลสวายจีก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมทำการโฆษณาเเนะนำสินค้าไปในตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสามารถต่อยอดได้ และได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น ลูกค้าชอบเเพคเกจเเบบไหนมากกว่า สินค้าหมดไม่พอจำหน่ายต่อแก้ไขแบบไหนในครั้งต่อไปที่จะจัดการจำหน่าย เป็นต้น

6.วิดีโอการปฏิบัติงาน