1. กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันเข้าพบกับประธานและคณะกรรมการของ ศส.ปชต.ประจำตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังข่าวสารการทำงานของศส.ปชต.ที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยสอบถามชาวบ้านในชุมชนถึงความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

2. กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการU2TBCG ได้ร่วมกันไปอบรมการทำคุกกี้กล้วยตากกับทางอาจารย์ผู้ดูแลโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำหรับการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปที่สนใจ

3. กระผมได้เข้าร่วมรับฟังการอธิบายและการวางแผนการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบต่างๆของทาง shopee เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าให้ได้ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์เป็นต้น

4. กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ U2TBCG ได้ร่วมกันเอาสินค้าที่ผลิตไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานซ้อมรับปริญญาในงาน U2TBCG for BRU Fair โดยได้รับความสนใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี

5. ทีมผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ผู้ดูแลโครงการU2TBCG ได้มีการร่วมสรุปโครงการจำหน่ายสินค้าของ MS09-1 ไปในงานU2TBCG for BRU Fair ว่าได้ผลการตอบรับเป็นอย่างไรสำเร็จผลตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ผลปรากฏว่าจำหน่ายสินค้าได้ไปตามแผนที่กำหนดไว้