คณะวิทยาการจัดการ, MS09-1 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

MS09-1 U2t for bcg bru Fair ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG and Regional Development) หรือ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

 

ชื่อบทความ : MS09-1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บานาน่าสติ๊กและคุกกี้กล้วยตากจากกล้วยน้ำว้า ชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววิชุดา ลักษณะวิเชียร ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

อาจารย์ประจำโครงการ : อาจารย์จงกล ศิริประภา หัวหน้าโครงการ, ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา คณะทำงาน และ อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร คณะทำงาน

หลักสูตร : MS09-1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินงานในเดือนสิงหาคมมีดังนี้

ข้าพเจ้านางสาววิชุดา ลักษณะวิเชียร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 2  บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในคณะทำงานในภาคประชาชนในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด U2T for BCG ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีอาจารย์ จงกล ศิริประภา เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำโครงการประกอบด้วย ดร.อรุณรัศมี แสงศิลาและอาจารย์เพียรพรรณ ศุภะโคตร

รายละเอียดการดำเนินงานในเดือนกันยายนมีดังนี้

1. ประชุมออนไลน์เกี่ยวแนวทางการทำงานและมอบหมายงานให้แก่สมาชิก

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ จงกล ศิริประภา ได้ประชุมออนไลน์ทาง Google Meet ได้อธิบายเกี่ยวการทำงานในช่วงเดือนกันยายน การเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่อง C04 และการเข้าร่วมงาน U2T FOR BCG BRU FAIR ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการอบรมของ ศส.ปชต.ในเดือนกันยายน

  

 

2. อบรมการทำคุกกี้และปรับสูตรของคุกกี้กล้วยตาก

ณ วันที่ 13 เดือนกันยายน สมาชิกในกลุ่มได้รวมตัวไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตึก 22 ชั้น 6  เพื่อไปทำคุกกี้กล้วยตากและปรับปรุงสูตรต่างๆ เพื่อให้อร่อยขึ้นและเตรียมเข้าร่วมงาน U2T FOR BCG BRU FAIR ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565

     

 

3. การอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไต

สมาชิกได้เข้าไปที่ศูนย์ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของตำบลสวายจีก เพื่อที่จะไปร่วมเข้าอบรมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบล ว่าการดำเนินชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวิถีระบอบประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไรและมีข้อดีอย่างไร และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  

 

4. U2T FOR BCG BRU FAIR การผลักดันสินค้าของชุมชนสู่ตลาดงานแฟร์ของตำบลสวายจีก

สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรม U2T FOR BCG BRU FAIR ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565 ได้นำกล้วยแปรรูปและคุกกี้กล้วยตากไปวางจำหน่าย เป็นมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล

     

 

5. การอบรมเกี่ยวกับ Shopee

เป็นการอบรมเกี่ยวกับการขายของใน Shopee และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกการขายและซื้อให้กับผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่น Shopee จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือสะดวกรวดเร็ว ตัวลูกค้าสามารถกดติดตามร้าน มีระบบแฮชแท็ก รวมถึงระบบแชทติดต่อกับคนขายโดยตรง ส่วนคนขายก็ลงสินค้าใหม่ได้ง่าย มีโปรโมชั่นและกิจกรรมจาก Shopee มาให้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ หรือร้านเล็กๆ ที่อยากจะสร้างฐานลูกค้าของตัวเอง

แชร์บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง