มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ เกรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับทีมงานในการดำเนินโครงการและทำแผนพัฒนาสินค้า และได้มีการถ่ายทำคลิปวีดีโอ โดยได้ถ่ายทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของทีม
และยังได้รับหน้าที่ในการทำรูปเล่มสรุปโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือน

ในคลิปวีดีโอนั้นได้มีการดำเนินโครงการตลอด 3 เดือน ดังนี้
-ประชุมกับทางหน่วยงานเกี่ยวข้อง
-การดำเนินการพัฒนาสินค้าและการจัดการอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่
-เก็บข้อมูล TCD
-เก็บข้อมูล ECT WEEK
-การออกแบบโลโก้
-จัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเล่มรายงานมีรายละเอียดดีงนี้
-รายชื่ออาจารย์
-รายชื่อสมาชิก
-วัตถุประสงค์โครงการ
-Flow Chart ของผลิตภัณฑ์
-สรุปโครงการ
-อื่นๆ

ปัญหาในการถ่ายได้คลิปวีดีโอ มีเสียงรบกวน และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เนื่องด้วยไม่มีสถานที่ในการถ่ายทำการทำงานที่เหมาะสม จนทำให้มีระยะเวลานานในการอัดคลิปวีดีโอเพื่อให้งานออกมาดีเพื่อที่จะนำมาตัดคลิปวีดีโอต่อไป
ทั้งนี้การตัดคลิปวีดีโอได้ตัดคลิปให้ดูมีสตอรี่ดูน่าติดตามทั้งเสียงและภาพสวย เพื่อให้ผลงานประจำเดือนกันยายนออกมาดีดูน่าติดตาม