ข้าพเจ้า นางสาวหนูพล บุตรสาลี ประเภทประชาชน ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565 ดังนี้

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 5 ใบงาน จากประชาชน 5 คน ที่อาศัยในตำบลหูทำนบ และรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการเก็บข้อมุูลที่ได้

วันที่ 11 กันยายน 2565 ได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และอาจารย์ประจำตำบลในการขับเคลื่อนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยคลุกฝุ่น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อยการทำงานที่เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้เองด้วยตัวชุมชนเอง ผลการจากพัฒนาส่งผลให้ชุมชนสามารถแปรรุูปกล้วยคลุกฝุ่น จำนวน 3 รส ได้แก่ รสสาหร่าย รสบาบีคิว และรสปาปิก้า

ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนแปรรูปมาออกบูธวางจำหน่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชมชน

นอกจากนั้นในการขับเคลื่อนการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานยังมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการทำการตลาดออนไลน์โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปจำหน่ายผ่าน shopee