โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอาทิติยา  อิรัญ บัณฑิตปฏิบัติงาน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่งได้มีการเตรียมตัวสำหรับการจำหน่ายสินค้า และการออกบูธในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล ได้ร่วมกันเลือกบรรจุภัณฑ์และคิดราคาต้นทุนเพื่อกำหนดราคาของสินค้าให้ได้กำไร 10-20%

 

 

 

ต่อมาได้นัดประชุมอีกครั้งเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์และตรวจเช็คความพร้อมของสินค้าเพื่อใช้ขายในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” และแจ้งรายละเอียดการจัดตั้งบูธการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ

 

ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ได้มีการออกบูธเพื่อขายสินค้าในตำบล โดยผู้ปฏิบัติงานในตำบลได้แบ่งเวรในการมาขายสินค้า จากการออกบูธในวันแรก ๆ ตรงกับวันซ้อมรับปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้ไม่ค่อยมีลูกค้ามากเท่าที่คาดการไว้ แต่ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ตรงกับวันซ้อมรับจริงทำให้มีญาติของบัณฑิตมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก สินค้าที่ขายดีได้แก่ กระยาสารท ในส่วนของไข่เค็มผงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังเข้าไม่ถึงผู้บริโภค และด้วยปกติแล้วคนไทยส่วนใหญ่ชอบอาหารที่มีรสจัดจึงยังไม่สามารถตีตลาดได้