สินค้าตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หลังจากที่กลุ่มของพวกเราได้ทำการค้นหาสินค้าและนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้นโดยการเข้ามาพัฒนาในครั้งนี้ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาสองอย่างด้วยกันนั่นก็คือ กระเป๋าจากซองกาแฟและมูลี่จากต้นกก

     ในเดือนกันยายนนี้เราได้ทำการพัฒนาสินค้าให้ออกมาสำเร็จเป็นตัวต้นแบบเพื่อใช้ในการต่อยอดในทำผลิตสินค้าชิ้นอื่นๆต่อไปโดยมีการติดตามกระบวนการของการผลิตกระเป๋าจากซองกาแฟและมูลี่จากต้นกก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัสดุสำหรับการผลิตในกระบวนการต่างๆ การแก้ปัญหาในเรื่องวัสดุอุปกรณ์และข้อจำกัดทางด้านเครื่องจักรสานโดยมีการติดต่อประสานงานและติดตามความคืบหน้ากับคนในชุมชุน เพื่อให้สินค้าทั้งสองชิ้นผลิตออกมาได้อย่างถูกต้องตามต้นแบบ

     กระเป๋าปันรัก  กระเป๋าจากซองกาแฟที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกช่วงอายุมากยิ่งขึ้น กระเป๋าจะเน้นที่ลวดลายของซองกาแฟให้มีความเป็นเอกลักษณ์และรู้สึกได้ถึงความร่วมสมัย มีการตัดขอบด้วยการเย็บวัสดุหนังบริเวณขอบกระเป๋าอยากประณีตและการทำหูกระเป๋าให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากเดิม โดยกระเป๋าแต่ละใบก็จะมีการออกแบบให้มีความแตกต่างกันทั้งขนาด รูปร่าง และสีที่ใช้

     มูลี่จากต้นกก เป็นมูลี่ที่ทำมาจากต้นกกที่ทักทอด้วยฝีมือของคนในชุมชนโดยได้ออกแบบให้มูลี่มีหลากหลายรูปแบบทั้งมูลี่แบบชักขึ้นชักลงได้ที่มีการนำผ้าฝ้ายในชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยในการแต่งเติมลวดลายเป็นลายขิด รวมไปถึงมูลี่ที่มีการย้อมสีธรรมชาติและถักทอขึ้นมาให้เป็นลายขิดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลสำโรงใหม่ และสุดท้ายคือมูลี่กันแดดที่ทำจากต้นกกที่มีลวดลายการเพ้นท์ด้วยสีอะคริลิคช่วยให้มูลี่มีความสดใสไม่น่าเบื่อด้วยลวดลายที่อ่อนช้อยและงดงาม

     วันที่ 15 ถึง 18 กันยายน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า U2T For BCG มหาลัยสู่ตำบลทางกลุ่มของพวกเราได้นำสินค้าประกอบด้วยกระเป๋าปันรักและมูลี่จากต้นกกมาวางจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน

     สุดท้ายนี้กลุ่มของพวกเราขอขอบคุณโครงการดีๆที่นำมาพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ประจำกลุ่มสมาชิกตลอดจนชาวบ้านและผู้ให้การช่วยเหลือทุกท่านที่ช่วยพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป