นางสาวประไพ มาตย์วังแสง  ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งงาน ประชาชน

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

กลุ่มของ MS22-2 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้านางสาวประไพ มาตย์วังแสง (ประชาชน) ปฏิบัติงาน U2T for BCG ประจำเดือนกันยายน 2565 คณาจารย์และทีมงานประจำตำบลได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล และพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ช่วงท้ายโครงการ ดังนี้

1. ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลี่ต้นกก และพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากซองกาแฟ

3. เข้าร่วมอบรมและทำแบบทดสอบใน Application Civic Education หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ”

4. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “คอร์สสร้างร้าน Shopee ให้ขายดี ติดตลาด ฉับไว้”

5. จัดเตรียมสถานที่และทดลองการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

ในเดือนกันยายนนี้เราได้ทำการพัฒนาสินค้าให้ออกมาสำเร็จเป็นตัวต้นแบบเพื่อใช้ในการต่อยอดในทำผลิตสินค้าชิ้นอื่นๆต่อไปโดยมีการติดตามกระบวนการของการผลิตกระเป๋าจากซองกาแฟและมูลี่จากต้นกก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัสดุสำหรับการผลิตในกระบวนการต่างๆ การแก้ปัญหาในเรื่องวัสดุอุปกรณ์และข้อจำกัดทางด้านเครื่องจักรสานโดยมีการติดต่อประสานงานและติดตามความคืบหน้ากับคนในชุมชุน เพื่อให้สินค้าทั้งสองชิ้นผลิตออกมาได้อย่างถูกต้องตามต้นแบบ

วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้การออกแบบลวดลายมูลี่ต้นกกและกระเป๋าจากต้นกก โดยการเพ้นด้วยสี อะคริลิค ให้มีความโดดเด่น สวยงาม เป็นที่สนใจของท้องตลาด

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมและทำแบบทดสอบใน Application Civic Education หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” สามารถสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  1. ขั้นตอนการลงทะเบียนใน App Civic Education
  2. เข้าเมนู “หลักสูตรออนไลน์”
  3. เลือกหัวข้อ พลเมืองคุณภาพ เยาวชนพลเมืองวิถีใหม่ และลูกเสือ อาสา กกต.
  4. ศึกษาคลิปจำนวน 20 ตอน
  5. ทำแบบทดสอบ
  6. รับเกียรติบัตร

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

อบรมออนไลน์ หัวข้อ Shopee Marketplace สำหรับโครงการ U2T For BCG 

  1. การเปิดร้านขายของใน Shopee ให้เปิดร้านค้า ลงขายสินค้าฟรีแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกครั้งที่ลูกค้าโอนเงินมาซื้อสินค้า เงินจะถูกโอนเข้าไปให้กับ Shopee ก่อน จากนั้นระบบจะหักค่าธรรมเนียมลงขายสินค้าแล้วโอนเงินมายังร้านที่จำหน่าย ดังนั้นก่อนจะเริ่มโพสต์ขายของใน Shopee ต้องปฏิบัติดังนี้

1.1. รูปภาพสินค้า : ใส่รูปภาพได้สูงสุด 9 รูป  วีดีโอสินค้า ถ่ายให้ชัดเจน สวยงาม และเห็นสินค้าทุกมุม

1.2. ชื่อสินค้า : เทคนิคก็คือตั้งชื่อสินค้า

1.3. รายละเอียดสินค้า : บอกคุณสมบัติสินค้า วิธีการใช้งาน ข้อดีของสินค้า

1.4. ราคาสินค้า : ราคาต้องเหมาะสมกับสินค้าแบบเดียวกันที่ขาย

  1. การขายของใน Shopee

2.1. ร้านต้อง Active ตลอดเวลา : ร้านที่เปิดใหม่ ก็ต้องเข้ามา Active ร้าน ในแอพฯ ของ Shopee ยิ่ง Active บ่อยก็ยิ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีตัวตนจริง

2.2. ตอบเร็ว ส่งของเร็ว : ในตลาดที่แข่งขันสูง สินค้าแบบเดียวกันมีขายหลาย ๆ ร้าน ต้องอาศัยความเร็วในการปิดตอบแชทปิดออเดอร์ให้เร็ว

2.3. รีวิวจากลูกค้า : ก่อนจะซื้อของลูกค้าที่เข้ามาก็จะดูรีวิวสินค้า ดูการใช้งานต่างๆ จากลูกค้าที่รีวิวไว้ก่อนหน้า ถ้าร้านค้าได้ดาวเยอะ รีวิวดี ลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อได้ง่าย ดังนั้นปิดการขายได้

2.4. แจกคูปอง โค้ดส่วนลด : ร้านค้าสามารถสร้างคูปอง แจกโค้ดส่วนลด จัดโปรโมชั่น กระตุ้นยอดขายได้ 2.5. ทำแคมเปญสินค้ากับ Shopee : เพิ่มออเดอร์ให้ร้านค้า ด้วยการเข้าร่วมแคมเปญตามเทศกาลลดราคาที่ Shopee

วันที่ 15-18 กันยายน 2565

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า U2T For BCG มหาลัยสู่ตำบลทางกลุ่มของพวกเราได้นำสินค้าประกอบด้วยกระเป๋าปันรักและมูลี่จากต้นกกมาวางจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน

สรุปผล การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) หลักสูตร : MS22-2 ตำบลสำโรงใหม่  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ทำให้เกิดทักษะด้านการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เกิดการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเกิดภาคีเครือข่ายในชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้