กิจกรรมทำขนมและจัดจำหน่ายเนื่องในงานซ้อมรับปริญญา

                     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กระผมและทีมงาน MS26-2 ตำบลชุมแสง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดเตรียมและทำขนมเพื่อจัดจำหน่ายเนื่องในงานซ้อมรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้ทำข้าวแต๋นรสแตงโม ซึ่งเป็นขนมที่ในชุมชนได้มีการทำและจำหน่ายอยู่แล้ว จึงทำมาต่อยอด และได้นำอุปกรณ์ วัตถุที่มาจากชุมชน เพื่อเป็นการอุดหนุนชุมชนอีกด้วย

วันที่ 14 กันยายนถึง 18 กันยายน กระผมและทีมงาน MS26-2 ตำบลชุมแสง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดบูธเพื่อจัดจำหน่ายเนื่องในงานซ้อมรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกทางด้วย

 

https://youtu.be/57VoIUu0pCI