เนื่องด้วยวันที่ 15-18 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดบูธให้แต่ละตำบลในจึงบุรีรัมย์นำผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในวันซ้อมรับปริญญา ซึ่งทางคณะผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว ได้มีงานนำผลิตภัณฑ์ คุกกี้มันเบอรี่ วุ้นมัลเบอรี่ และข้าวเกรียบมาจำหน่าย ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

https://youtu.be/-4I55arJSs