ข้าพเจ้านางสาวนงลักษณ์ วงศ์วิเศษ ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ MS10-2

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

5-9 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.

ได้ปฏิบัติงาน ECT WEEK เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.ที่กศน. ต.โนนดินแดง เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ศาลาประชาคม ม.4 และได้ผ่านการศึกษาหลักสูตร แบบทดสอบ หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education.

รายชื่อกรรมการ ศส.ปชต. ที่ร่วมให้ข้อมูล

 1. นายชัยยศ พุ่มพวง
 2. นางภาน พิมพ์วงศ์
 3. นายวิทยา สว่างเนตร
 4. นายหนูเล็ก ดาวไธ
 5. น.ส.นันท์นภัส ตะราศี
 6. น.ส.กนิษฐา พิสพล

โดยภาพรวมสำรวจเก็บข้อมูลจากชาวบ้านต้องการผู้นำที่มีจิตใจขาวสะอาด  ขยัน ซื่อสัตว์ มีความรู้ มีความสามารถ และพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้าน และชาวบ้านส่วนมากปลูกผักกินเองที่เหลือก็ขายเป็นบงส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนปัญหาและอุปสรรค ไม่มีเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

10 กันยายน 2565

ได้รวมตัวกันจัดเตรียมสมุนไพรต่าง ๆ

 1. มีขมิ้นชัน นำมาสับละเอียด รอบนี้ไม่ตำเพื่อความแห้ง
 2. ใบเตยก็ต้องนำมาสับละเอียด
 3. รากสาวหลงก็นำมาสับละเอียด
 4. ดอกอัญชันก็นำดอกมาพอกเลยกันการเละเป็นน้ำ
 5. ฝางแดงก็นำมาสับละเอียดเพื่อนำไปพอกไข่
 • และการเก็บข้อมมูล TCD ก็เก็บได้ครบตามกำหนด
 • และได้เข้าประชุม ปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ได้ไปติดต่อเป็นที่เรียบร้อย

และได้จัดฝึกอบรมชาวบ้านมาทำกัมมี่และไข่พอกจำนวนสองครั้ง

ครั้งที่ 1  มีคณะอาจารย์และวิทยากรมาให้ความรู้ในการทำกัมมี่แก่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้าน ( 29 สิงหาคม 2565)

ครั้งที่ 2  มีกลุ่มภาคบัณฑิตและภาคประชาชนจัดการฝึกอบรมไข่พอกและกัมมี่แก่ชาวบ้าน ณ. ศาลาประชาคม หมู่ 8 (11 กันยายน 2565 )

ได้ทำไข่พอกสาวหลง จำนวน 5 แผง และกัมมี่จำนวน 3 กระปุกใหญ่เพื่อนำไปขายในงาน “ U2T For BCG BRU FAIR ” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T For BCG