ดิฉัน นางสาวปนัดดา วิหกเหิน ประเภทบัณฑิต เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  MS25-2 ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

ได้ลงพื้นที่ในเรื่องของการสัมภาษณ์ประชาธิปไตยในชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร เเละได้อบรมการศึกษาหลักสูตร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เเละได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ เเละได้ติดต่อสอบถามผู้ประสานประจำตำบลร่วมกับชุมชนตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ ลงพื้นที่ดำเนินการในโครงการ U2T for BCG

โดยเข้าพบคณะกรรมการ คส. ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ. ปชต. และให้คณะกรรมการ คส. ปชต. พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ และให้คณะกรรมการ คส. ปชต. พาลงพื้นที่เพื่อ พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิต พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร

ซึ่งทางทีมงานได้ออกจัดบูธจำหน่ายสินค้าของตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางตำบลเมืองไผ่มีผลิตภัณฑ์มาวางจะหน่ายคือ  เมี่ยงคำกล้วยและกระเป๋าสานจากเชือกกล้วยมาจัดเพื่อนำเสนอสินค้าของตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยผู้ประกอบการหลายรายจึงไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าหรือทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มตลาดและทุนใหม่กลับให้ความสนใจไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆได้มากมาย