วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันของคณะผู้ปฏิบัติงาน MS17-2 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงและร่วมกันออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสำโรง

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการทำผลิตร่วมกัน ณ บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อวางจำหน่ายวันที่15-18 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ประหลักสูตรและคณะผู้ปฏิบัติงาน MS17-2 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงและร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องอบรม กศน. ของตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่7 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่ร่วมกัน ณ สำนักงาน กศน.ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามข้อมูลและเก็บข้อมูล

 

วันที่8 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่ร่วมกัน ณ สำนักงาน กศน.ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามข้อมูลและเก็บข้อมูล

 

วันที่15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจำหน่ายสู่ท้องตลาดในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and regional Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ที่คณะผู้ปฏิบัติงานของเราขาย มีดังนื้ แฝงไข่ไก่ทำจากฟางข้าว กระถ่างต้นไม้ทำมาจากฟางผสมขี้เลื่อย และ มะละแก้ว

วันที่16 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจำหน่ายสู่ท้องตลาดในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and regional Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ที่คณะผู้ปฏิบัติงานของเราขาย มีดังนื้ แฝงไข่ไก่ทำจากฟางข้าว กระถ่างต้นไม้ทำมาจากฟางผสมขี้เลื่อย และ มะละแก้ว

วันที่17 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจำหน่ายสู่ท้องตลาดในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and regional Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ที่คณะผู้ปฏิบัติงานของเราขาย มีดังนื้ แฝงไข่ไก่ทำจากฟางข้าว กระถ่างต้นไม้ทำมาจากฟางผสมขี้เลื่อย และ มะละแก้ว

วันที่18 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจำหน่ายสู่ท้องตลาดในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and regional Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ที่คณะผู้ปฏิบัติงานของเราขาย มีดังนื้ แฝงไข่ไก่ทำจากฟางข้าว กระถ่างต้นไม้ทำมาจากฟางผสมขี้เลื่อย และ มะละแก้ว